Kursy i Szkolenia

 

Projekty UE

 

DziałaniaAktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/NOKU/APAP/2017

Data dodania: 29.03.2017

Niepubliczny Ośrodek Kształcenia Ustawicznego „Edukacja” s.c. Krzysztof Kot & Magdalena Kot ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego udzielanego zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach projektu „AP-AP świętokrzyski – Adaptacja

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/NOKU/APAP/2017

Data dodania: 29.03.2017

na przeprowadzenie szkoleń „Pracownik administracyjno-biurowy” w ramach projektu pt. „APAP świętokrzyski – Adaptacja Plan Aktywność Praca dla osób młodych” dla 6 grup przeciętnie 10-osobowych po 120 godzin dla każdej z grup.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/NOKU/ RESTART III /2017

Data dodania: 14.03.2017

na przeprowadzenie zajęć komputerowych przygotowujących do egzaminu ECDL BASE w ramach projektu pt. „Restart III - Program aktywizacji zawodowej osób w wieku powyżej 50 roku życia” dla 4 grup przeciętnie 12-osobowych po 96 godzin dla każdej z grup.