galeria/
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT WRAZ Z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I ZAŁĄCZNIKAMI 2013-09-05
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTWRAZ Z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I ZAŁĄCZNIKAMIDO ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONĄ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY NETTO ...
galeria/
ZAPYTANIE OFERTOWE Kurs prawa jazdy kat. B 2011-04-12
ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usługz zastosowaniem zasady konkurencyjności dla zamówienia realizowanego w ramachProjektu: „Nowy ...
galeria/
ZAPYTANIE OFERTOWE Usługi podawania posiłków 2011-02-15
ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usługz zastosowaniem zasady konkurencyjności dla zamówienia realizowanego w ramachProjektu: „Nowy ...
galeria/
Zapytanie ofertowe 1/ W/6.1.1/WN/2011 2011-02-11
1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usługz zastosowaniem zasady konkurencyjności dla zamówienia realizowanego w ramachProjektu: „Nowy zawód ...
galeria/
„Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na rynku pracy”. Okres realizacji od 01.01.2011 – 30.04.2012 2011-01-01
„Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na rynku pracy” dla 120 osób (co najmniej 10% osób powyżej 45 roku życia) Priorytet VI, Działanie ...
galeria/
Szkolenia dla personelu medycznego. Projekt będzie realizowany w okresie od 01.10.2010 – 31.12.2011. 2010-11-01
Projekt skierowany jest do 60 pracowników służby zdrowia, osób pracujących na terenie województwa świętokrzyskiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane ...
galeria/
„Nowe kwalifikacje 45+” dla 45 osób (powyżej 45 roku życia)Okres realizacji 01.10.2010 – 31.05.2011 2010-10-01
„Nowe kwalifikacje 45+” dla 45 osób (powyżej 45 roku życia)Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.1 Okres realizacji 01.10.2010 – 31.05.2011   ZADANIE ...
galeria/
Projekt „Nowe kwalifikacje zawodowe szansą rynku pracy" .Okres realizacji od 01.09.2010 – 31.07.2011 2010-09-01
„Nowe kwalifikacje zawodowe szansą rynku pracy” dla 80 osób (60% osób powyżej 45 roku życia)Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.1 ...
galeria/
Projekt "Nowe Kwalifikacje zawodowe" 2010-05-01
W wyniku tak przeprowadzonej rekrutacji, zostanie wyłonionych 60 z 90 potencjalnych beneficjentów.Kolejnym zadaniem, będzie przeprowadzenie spotkań indywidualnych z uczestnikami. Konsultacje ...